نمونه کارها

برخی از نمونه کارهای انجام شده یا در دست انجام توسط موسسه و یا شرکا
بعلت حجم بالای کارها، صرفا چند نمونه از هر گروه کار ارائه شده است

بازرسی قانونی و حسابرسی مالی و بررسی اجمالی شرکتها اعم از شرکتهای سهامی خاص ، سهامی عام و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، موسسات و … در زمینه کاری های مختلف نظیر تولیدی و صنعتی ، کشاورزی ، بازرگانی ، پیمانکاری و …که در ذیل به عنوان برخی از آنها اشاره مشود :

 • شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام)
 • شرکت احیا صنایع خراسان(سهامی عام)
 • موسسه مالی و اعتباری وحدت
 • شرکت کارگزاران پارس (سهامی عام)
 • شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام)
 • شرکت صنایع بسته بندی پاژ پارس (سهامی خاص)
 • شرکت روغن طلایی نیشابور (سهامی خاص)
 • شرکت جهد آزمای مشهد (سهامی خاص)
 • شرکت سموم علف کش ایران (سهامی عام)
 • شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان (سهامی عام)
 • شرکت قطار شهری مشهد (سهامی خاص)
 • شرکت تولیدی شهر بابانا (سهامی خاص)
 • شرکت تولیدی شهریار کام (سهامی خاص)
 • شرکت ماداکتو استیل کرد (سهامی عام)
 • شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)
 • شرکت ساختمانی انجام ابنیه خراسان (سهامی خاص)
 • شرکت ریل سیر کوثر (سهامی عام)
 • شرکت نان آوران رضا (سهامی خاص)
 • شرکت بازرگانی سینا بهداشت جم (سهامی خاص)
 • شرکت آب فلز پمپ (سهامی خاص)
 • شرکت سیبا نقش توس (سهامی خاص)
 • شرکت نوین زعفران (سهامی خاص)
 • شرکت طرح و ساخت آوان (سهامی خاص)
 • شرکت سیمان جوین ( سهامی عام)
 • رکت مقره سازی ایران (سهامی عام)
 • شرکت سپاد خراسان (سهامی خاص)
 • شرکت صنایع تولیدی نیروگستران خراسان (سهامی خاص)
 • شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان (سهامی خاص)

انجام حسابرسی بیمه ای شرکتهای واگذاری از سوی موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

 • شرکت ایران خودرو خراسان (سهامی خاص)
 • شرکت توسعه و ابنیه پدیده شاندیز (سهامی خاص)
 • شرکت سیمان شرق (سهامی عام)
 • شرکت الکترو استیل (سهامی خاص)
 • شرکت رنگ و لعاب مارال (سهامی خاص)
 • هتل توریست توس (سهامی خاص)
 • شرکت حباب کف توس (سهامی خاص)
 • و...

حسابرسی داخلی :
– بانکهای صنعت و معدن (استانهای خراسان، گلستان، گیالن، آذربایجان شرقی و غربی)
– شرکت آب منطقه ای استان سیستان و بلوچستان

حسابرسی مالی شهرداریهاو سازمانهای مربوطه و دهیاری ها

 • شهرداری گرگان
 • شهرداری تبریز و سازمانهای زیر مجموعه آن
 • تعدادی از شهرداری شهرستانهای استان خراسان جنوبی
 • تعدادی از شهرداری شهرستانهای استان خراسان رضوی
 • تعدادی از شهرداری شهرستانهای استان کرمان
 • دهیاری های استانهای آذربایجان غربی
 • دهیاری های استان آذربایجان شرقی
 • تعدادی از شهرداری شهرستانهای استان گیالن
 • شهرداری های شهرستانهای استان آذربایجان شرقی
 • سازمان های زیر مجموعه شهرداری مشهد
 • سازمان همیاری شهرداریهای استانهای چهار محال و بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی
 • شهرداری های استان سیستان و بلوچستان
 • شرکت های قطار شهری و بهره برداری قطار شهری شهرداری مشهد
 • و تعداد زیادی از شهرداریهای شهرستانهای دیگر

حسابرسی مالی دانشگاه ها و مراکز عمومی دولتی و غیر دولتی

 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه تربت حیدریه
 • مجتمع آموزش عالی کاشمر
 • مجتمع آموزش عالی قوچان
 • دانشگاه گناباد
 • دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 • دانشگاه غیر انتفاعی خاوران مشهد
 • مجتمع آموزش عالی گلبهار
 • دانشگاه خوارزمی
 • و ...